fbicon

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6

PRIVACYVERKLARING VAN NAILSTUDIO AMBER

Deze Privacyverklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die Nailstudio Amberverwerkt van haar klanten.

Indien u klant wordt van Nailstudio Amber of om een andere reden persoonsgegevens aan Nailstudio Amber verstrekt, geeft u uitdrukkelijk toestemming om uw persoonsgegevens in lijn met deze Privacyverklaring te verwerken.
Wij adviseren u om de Privacyverklaring door te lezen.

1. Verantwoordelijke 
Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is:
Nailstudio Amber, Meester Cornelisstraat 26 2023DH Haarlem, 023 5250277, KvK 34287482
De salon is bereikbaar via email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.of op telefoonnummer: 023 5250277.

2. Welke gegevens verwerkt Nailstudio Amber en voor welk doel
2.1       De volgende persoonsgegevens:
            a) voor- en achternaam
            b) telefoonnummer en  e-mailadres
            c) Eventuele voor – en na foto’s 


2.2       Nailstudio Amber verwerktde in sub 2.1 genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

a) uw naam, telefoonnummer en e-mailadres worden gebruikt voor contact over afspraken, herinneringen en de eventuele annulering daarvan.
b) uw naam, telefoonnummer en e-mailadres worden gebruikt voor het versturen van uitnodigingen en informatie over diensten en activiteiten van Nailstudio Amber.
c) eventuele voor- en na foto’s van nagelproblemen worden gebruikt om de voortgang van de beandeling te monitoren. Voor- en na foto’s van uw nagels worden alleen gedeeld op Social Media na toestemming van u. 

 

E-mail berichtgeving:

Nailstudio Amber gebruikt uw naam en e-mailadres om u per e-mail een bevestiging, herinnering en eventueel een annulering van uw afspraak te sturen. Afmelding voor deze mailings is te allen tijde mogelijk. Indien u geen e-mail meer wenst te ontvangen, kunt u dit per e-mail aan Nailstudio Amber laten weten. 

 

3. Bewaartermijnen 

Nailstudio Amber verwerkt en bewaart uw persoonsgegevens tot het moment dat u verzoekt de gegevens te verwijderen. Aansluitend worden de persoonsgegevens vernietigd.

 

4. Beveiligingsmaatregelen en bewerkers

4.1    Ter bescherming van uw persoonsgegevens heeft Nailstudio Amber passende technische en organisatorische maatregelen getroffen. 

4.2    Voor de verwerking van de persoonsgegevens maakt Nailstudio Amber gebruik van diensten van derden, zogenaamde verwerker. Met de verwerker hebben wij een verwerkersovereenkomst.

 

 

5. Inzagerecht, verwijdering en vragen klachten

5.1    Via de eigenaresse van Nailstudio Amber kan u een verzoek indienen om uw persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. Nailstudio Amber zal uw verzoek in behandeling nemen en u, binnen 14 dagen na ontvangst, hierover informeren. 

5.2    Indien u bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van uw persoonsgegevens als bedoeld in artikel 2, kan u eveneens contact opnemen met de eigenaresse. 

5.3    Indien u klachten heeft over de wijze waarop Nailstudio Amber uw persoonsgegevens verwerkt of uw verzoeken behandelt, kan u contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgevens.

5.4    Eventuele andere vragen of opmerkingen over deze Privacyverklaring kunnen worden gericht aan de eigenaresse van Nailstudio Amber This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

 

6. Wijzigingen

Deze Privacyverklaring kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de Website bekend gemaakt. Wij adviseren u om regelmatig de Privacyverklaringte bekijken.